Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma

JAROGRAF Jakub Mizia z siedzibą w Zbrudzewie, ul. Śremska 7B, 63-100 Śrem

przetwarza Pani/ Pana dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone
w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Polityka prywatności:

Dbając o prywatność naszych klientów opracowaliśmy zasady ochrony i przetwarzania powierzonych nam danych osobowych. Przedstawiona polityka prywatności została przygotowana z uwzględnieniem zasad RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych Osobowych:

Agencja reklamowa JAROGRAF Jakub Mizia, ul. Chłapowskiego 31/18, 63-100 Śrem NIP 7851727929
Jakub Mizia

Na wszelkie pytania związane z naszą Polityką Prywatności odpowiemy pod adresem info@jarograf.pl

Jakie Twoje dane są przez nas gromadzone?

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres siedziby firmy
Adres dostawy
Adres e-mail
Numer telefonu
NIP firmy

Cel gromadzenia danych:

Realizacja zamówień (wycena i realizacja projektów) – niezbędna zgoda
Informacyjny (zmiana godzin pracy i dni wolne firmy) – zgoda dobrowolna
Kontaktowy (możliwość kontaktu przy kolejnych zapytaniach) – zgoda dobrowolna

Komu możemy powierzyć dane osobowe?

Biuro rachunkowe
Firmy realizujące dostawy towarów
Podmioty współpracujące z nami przy potencjalnych procesach odzyskiwania należności
Organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawaDopuszczalność przetwarzania danych:

1. Dane Osobowe będą przetwarzane jeśli obowiązek taki nakłada na firmę prawo Unii Europejskiej
lub prawo państwa członkowskiego, któremu podmiot podlega.

2. W przypadku skierowania do firmy zapytania, zlecenia, wysyłki, wystawienia faktury.

W formie pisemnej, wiadomości e-mail, rozmowie telefonicznej lub wiadomości sms.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

1. Prawo dostępu do swoich danych:

W każdej chwili możesz żądać informacji o tym, które Twoje dane przechowujemy.

2. Prawo do sprostowania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub niekompletne.

3. Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez firmę JAROGRAF Jakub Mizia,
za wyłączeniem sytuacji gdy:

- Twoja usługa/zamówienie jest w trakcie realizacji – oczekiwanie na zakończenie usługi/produkcji towaru

- masz nieuregulowany dług za zamówiony towar

- dane są niezbędne do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Twoje dane osobowe dotyczące transakcji pozostaną w naszych dokumentach w celach księgowych
na okres 6 lat

Wszelkich zmian w swoich danych można dokonywać wysyłając informację na maila:

jakub.mizia@jarograf.pl

Okres przechowywania danych:

Twoje dane będziemy przechowywać do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych.

Po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych będziemy je przechowywać jedynie przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Dobrowolność podawania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach takich jak realizacja zamówienia są one niezbędne.